raid / macierz dyskowa

  • Post author:
  • Post category:Baza Wiedzy

RAID to skrót od ang. Redundant Array of Independent Disks (Redundantna Macierz Niezależnych Dysków) to technologia pozwalająca na współdziałanie wielu dysków w celu uzyskania nieosiągalnych dla pojedynczych napędów właściwości (zwiększenie bezpieczeństwa danych, zwiększenie osiąganych prędkości zapisu i odczytu, czy możliwość wymiany uszkodzonego dysku bez potrzeby wyłączania urządzenia). Technologia ta może być zarówno wykorzystywana bezpośrednio w serwerze, jak i w zewnętrznych urządzeniach zwanych macierzami dyskowymi. Te komunikować się mogą z komputerami za pośrednictwem magistrali SAS, sieci LAN czy dedykowanej do tego sieci SAN (np. Fibre Channel).