ids / ips

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

ids / ips – IDS (z ang. Intrusion Detection System), to sprzętowe lub programowe rozwiązania służące do wykrywania prób ataków na infrastrukturę sieciową. Niestety te systemy wspomagają jedynie pracę administratora…

Czytaj dalejids / ips

raid / macierz dyskowa

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

RAID to skrót od ang. Redundant Array of Independent Disks (Redundantna Macierz Niezależnych Dysków) to technologia pozwalająca na współdziałanie wielu dysków w celu uzyskania nieosiągalnych dla pojedynczych napędów właściwości (zwiększenie…

Czytaj dalejraid / macierz dyskowa

linux

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

Dystrybucja Linuksa to kompletny zawierający powłokę, narzędzia konfiguracyjne i zestaw kompletnych aplikacji system operacyjny zbudowany na bazie jądra Linux. Potocznie nazywany Linuksem. Najpopularniejszymi serwerowymi dystrybucjami są Debian, Ubuntu, Red-Hat, Fedora…

Czytaj dalejlinux

proxmox / maszyny wirtualne

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

Proxmox jest środowiskiem do wirtualizacji. Wirtualizacja ma na celu optymalne wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i zapewnienie skalowalności uruchamianych w ten sposób maszyn wirtualnych. Maszyna wirtualna to oprogramowanie udające prawdziwy komputer…

Czytaj dalejproxmox / maszyny wirtualne

sieci lan / san

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

LAN to akronim angielskiego „Local Area Network„, czyli lokalna sieć komputerowa. SAN z kolei to skrótowiec od angielskiego „Storage Area Network„, czyli dedykowana sieć pamięci masowej łącząca komputery z centralną…

Czytaj dalejsieci lan / san

ekstranet

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

Intranet to niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w różnych lokalizacjach jednakże będących w jednej strukturze organizacyjnej firmy. Połączenia mogą być realizowane zarówno…

Czytaj dalejekstranet

platforma serwerowa

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

Platforma serwerowa to komputer lub grupa komputerów umiejscowionych bezpośrednio w firmie lub w zewnętrznej serwerowni z oprogramowaniem udostępniającym ich zasoby dyskowe i obliczeniowe w sieci lokalnej,  ekstranetowej lub internetowej.

Czytaj dalejplatforma serwerowa

devops / sysops / secops

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

Nazwa DevOps powstała z połączenia dwóch anglojęzycznych słów „development” (rozwój) i operations” (działanie). Inżynier lub grupa inżynierów DevOps odpowiedzialna jest za płynną komunikację pomiędzy wszystkimi zespołami technicznymi w firmie odpowiedzialnymi…

Czytaj dalejdevops / sysops / secops

waf

 • Post author:
 • Post category:Baza Wiedzy

WAF (ang. Web Application Firewall) to system IPS (ang. Intrusion Prevention System) dla stron internetowych. Bardzo utrudnia życie hackerom i znacznie zmniejsza ryzyko powodzenia ataku na Twoją witrynę.

Czytaj dalejwaf