ekstranet

  • Post author:
  • Post category:Baza Wiedzy

Intranet to niepubliczna sieć telekomunikacyjna, do której dostęp może być uzyskiwany z punktów dostępu usytuowanych w różnych lokalizacjach jednakże będących w jednej strukturze organizacyjnej firmy. Połączenia mogą być realizowane zarówno za pośrednictwem niepublicznych łączy dzierżawionych, jak publicznego internetu poprzez VPN (ang. virtual private network, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy „wirtualna sieć prywatna”).