gdpr / rodo

General Data Protection Regulation (GDPR) w Polsce znana jako RODO jest ustawą określającą ramy prawne przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej i przeciwieństwie do wcześniejszej dyrektywy nie wymaga transpozycji do systemu prawnego kraju członkowskiego i stosowaną bezpośrednio. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 roku.