wolne oprogramowanie

  • Post author:
  • Post category:Baza Wiedzy

Wolne oprogramowanie (ang. free sofware) to oprogramowanie, które wolno użytkownikom uruchamiać, powielać, zmieniać i rozpowszechniać bez ograniczeń prawa autorskiego.