system erp / crm / wms

  • Post author:
  • Post category:Baza Wiedzy

ERP to skrót od angielskiego „Enterprise Resource Planning„. W dosłownym tłumaczeniu „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”. Zasobów ludzkich, finansowych, materialnych i informacyjnych. Efektywnie wspomagają zdobywanie danych wpierając codzienna pracę i podejmowanie decyzji oraz automatyzują procesy. CRM (z ang. Customer Relationship Management czyli narzędzia zarządzania relacjami z klientami), WMS (Warehouse Management Software czyli oprogramowanie zarządzające magazynem) czy też oprogramowanie do prowadzenia księgowości, choć mogą stanowić oddzielne programy, są de facto częścią wspomnianego ERP.