dora

Digital Operational Resilience Act (DORA) jest ustawą o cyfrowej odporności operacyjnej, której celem jest zwiększenie odporności na cyberataki w instytucjach finansowych i podmiotach z nimi współpracujących (np. brokerami ubezpieczeniowymi). Według niej wymogiem dla takich podmiotów na przykład jest używanie poczty e-mail z zaimplementowanymi mechanizmami SFP. DMARC, DKIM, MTA-STS i TLS-RPT.