platforma serwerowa

  • Post author:
  • Post category:Baza Wiedzy

Platforma serwerowa to komputer lub grupa komputerów umiejscowionych bezpośrednio w firmie lub w zewnętrznej serwerowni z oprogramowaniem udostępniającym ich zasoby dyskowe i obliczeniowe w sieci lokalnej,  ekstranetowej lub internetowej.