devops / sysops / secops

  • Post author:
  • Post category:Baza Wiedzy

Nazwa DevOps powstała z połączenia dwóch anglojęzycznych słów „development” (rozwój) i operations” (działanie). Inżynier lub grupa inżynierów DevOps odpowiedzialna jest za płynną komunikację pomiędzy wszystkimi zespołami technicznymi w firmie odpowiedzialnymi za tworzenie i wspólne dostarczanie produktu dla klienta. Celem jest stworzenie produktu z zachowaniem odpowiedniej perspektywy pozwalającej podejmować decyzje biznesowe bazując na wiarygodnych danych, nadzór nad projektem i skrócenie do minimum czasu wdrożenia i uruchomienia produktu. W przypadku mniejszych projektów w rolę tę dość często wciela się administrator systemów informatycznych, czyli SysOps. SecOps to stanowisko osoby odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo w instytucji/firmie.